En podcast av Svenska Kyrkans Unga

Vad tror du på? Här diskuterar medlemmarna i Svenska Kyrkans Ungas Tro- & Identitetsgrupp. Nya avsnitt torsdagar ojämna veckor. --------------------- De olika ljudspåren i avsnitten är alla varianter/remixer av musikstycket Dandelion av TexasMusicForge/Ed Kliman i enlighet med Creative Commons-licensen CC BY-NC 3.0

RSS »iTunes »

6 Tror Du i populärkulturen?

2014-04-10 (98.61 MB)

I det här avsnittet diskuterar arbetsgruppen kring hur religion i allmänhet och kristendom i synnerhet skildras i vår populärkultur. Bland annat diskuteras om religion framställs som något ont eller gott, och om en kan anse att Harry Potter är en sorts Kristusgestalt. 

Categories

Download »

Duration: 53:51 m - Filetype: mp3 (256 kbps 32000 Hz)